Newcomers 20-21. Grafikgalleriet, Holmegaard Værk (2021)

(Danish) “[...] Anders Aarvik, afgænger ved Royal College of Art i London – Anders arbejder med kroppen som metafor for skabelsen af alternative verdener, hvor opløsningen af koncepter og materialer konstant finder sted. Dette gøres bla. gennem immaterielle computere, syntetiske stemmer, computer vision, tegning, ler og trykpresser.

De tekniske udforskninger overgår til det mytiske og manifesterer sig i eksperimentelle, relationelle og diagrammatiske aktiviteter. Udstiller grafik, der er blevet til i relation til hans tidligere værker, og repræsentere 1,5 års eksperimenter. Herunder dybtryk i teknikkerne fotogravure påført grafit og oliefarve, koldnål skåret med lasercutter og ætsning skabt mellem flere parter. [...]”

/

(English translation) “[...] Anders works with the body as a metaphor for the creation of alternative worlds, where the dissolution of concepts and materials constantly takes place. This is done, among others, through immaterial computers, synthetic voices, computer vision, drawing, clay and printing presses.

The technical explorations trangress into the mythical and manifest in experimental, relational and diagrammatic activities. Exhibiting intaglio prints that have been created in relation to previous activities, and represent 1.5 years of experiments and milestones. This includes photogravure prints applied with graphite and oil stick, a drypoint made with a laser cutter, and line etching created collaboratively cross-borders [...] ”untitled (an object breaks) + untitled (several objects are born)
etching and oil pencil on Somerset framed in darkened oak
19x25cm
edition of 5
\]|[/
lasercut drypoint on cartridge paper framed in darkened oak
64,5x41cm
edition of 2
collaborative etching #1
w. Aske Hvitved
etching on cotton paper framed in darkened oak
23x32cm
edition of 5untitled (trauma, stranded) 
etching on kozo-mix paper framed in darkened oak
42.5x52cm
unique
mennesket, amfibiet
etching on kozo paper framed in darkened oak
26cm x 34,2cm
edition of 5